Polish Guide v1.0
By: Zbigniew Szumel 5-15-2002
For: SimpleDivX 0.99
By: CyberDemonII http://www.simpledivx.org


SimpleDivX ma 6 zakładek u góry okna programu, ekażda oznaczona numerem i nazwą. W tej instrukcji będziemy się poruszać własnie po tych zakładkach.
Kiedy po raz pierwszy uruchomisz program SimpleDivX ipowinien wyglądać tak jak niżej na obrazku:


Zakładka 1: Input


Pliki wejściowe:

Kliknij na drugi przycisk po prawej u góry i powinno pojawić się następujące okno.

Wybierz folder do którego skopiowałeś pliki vob używając programu smartripper, i następnie kliknij ok.
Jeśli podczas kopiowania w Smartripper użyłes opcji 'files' możesz teraz zaznaczyć 'select all files', jeśli użyłeś opcji 'movie' lub inego programu do kopiowania dvd wybierz 'select main movie'.

Informacje o filmie (Video Information)

Tutaj znajdują się podstawowe informacje o filmie dvd kóry chcesz przekonwertować.


Zakładka 2: Video


Frames/Second (fps):

Tutaj wybierasz wartość *wyjściowąt* ilości klatek na sekundę. Dla PAL powinieś wybrać 25.000, a dla  NTSC wybierz 23.976 lub 29.970.

Postfilter Quality:

High = wyższa jakość/wolniejsza kompresja
Low = niższa jakość/szybsza kompresja

Reference Quality:

Róznice pomiędzy opcjami tutaj trudno jest wyjaśnić ale w kilku słowach można ujać to tak: opcja IDCT jest używana  przy DEKODOWANIU DCT podczas kompresji. Polecamy użyć następujące opcje w zależności od procesora jaki posiadasz:: Pentium w/mmx: 16-bit MMX ichen
PentiumII: 32-bit MMX
PentiumIII: 32-bit MMX
PentiumIV: 64-bit FPU
K6-2/3: 16-bit MMX ichen
Athlon/Duron: 32-bit MMX
Athlon XP: 32-bit MMX

Output Mode:

SimpleDivX potrafi zakodować film w róznych formatach, polecamy jednak yv12 dlatego że Divx jest jedynym kodekiem wspomaganym przez SimpleDivX.

Output Format:

Wybierz taki format wyjściowy jaki chcesz. Program zawiera już kilka popularnych predefiniowanych formatów ale możesz wybrać 'custom' i wprowadzić własne opcje.

Open VOB Bitstream at LBA (Advanced Users):

Wybierz jeśli chcesz rozpocząć kodowanie od konkretnego LBA.

Frames Range:

Tutaj określasz dokładną ilość klatek które mają być zakodowane. Możesz tutaj skompresować krótki fragment filmu a potem sprawdzić jego jakość,.


Zakładka 3: Audio


Create Audio:

Odznacz tą opcję jeśli nie chcesz aby program konwertował również dźwięk.

Extract all AC3 Audio Streams:

Opcja ta spowoduje skopiowanie wszytkich ścieżek dźwiękowych z filmu. *UWAGA* Ale tylko zaznaczona ścieżka dźwiękowa zostanie połączona z obrazem.

Audio Stream ID:

Lista ścieżek dźwiękowych w filmie. Główna ścieżka zazwyczaj jest oznaczona jako 0X80, podczas gdy pozostałe oznaczają ścieżki dźwięowe w innych językach lub komentarze twórców.

Audio Language:

W przypadku niektórych DVD, SimpleDivX będzie mógł określić jaką ścieżkę dźwiękową mamy w konkretnym przypadku.

Audio kbps:

Podaje bitrate ścieżki dźwiękowej, pomocne przy określeniu czy będziemy ją kompresować czy też nie.

Audio Format:

MP3: Możesz skompresować dźwięk do formatu MP3.
AC3: Możesz pozostawić oryginalną ścieżkę dźwiękową w foramcie AC3.
OGG: Możesz skompresować dźwięk do formatu OGG.


Zakladka 4: Codec


(Do wyboru są tylko zainstalowane kodeki, w tym przypadku Divx5, pozostałe jako niezainstalowane są nieaktywne)

1-Pass DivX file:

Film jest kompresowany ze stałym bitratem, co oznacza, że każda klatka ma takis sam bitrate.

2-Pass DivX file:

Film jest kompresowany ze zmiennym bitratem, oznacza to, że sceny o dużej ilości ruchu otrzymają więcej bitów i na odwrót. W rezulatacie jakość jest o wiele lepsza niż w poprzednim trybie, ale kompresja trwa 2 razy dłużej. TRYB POLECANY.

(DivX 5.x PRO)

Global Motion Compensation:

Opcja GMC pomaga przy scenach z kadrowaniem i zbliżeniach.

Quarter Pixel:

Opcja ta pozwala na lepsze określenie przesunięć makrobloków w kaltce co powinno zwiększyć jakość filmu.

Bidirectional Encoding:

Zwiększa kompresję filmu przy zachowaniu tej same jakości wykorzystując kaltki typu b-frames.

Do Only First Pass:

Zostanie dokonana tylko pierwsza kompresja z dwóch, po jej zakończeniu będziesz musiał wybrać opcję 'Do Only Second Pass' aby program dokonał drugiej kompresji.


Zakładka 5: Compression


(Obrazek przedstawia tylko przykładowe opcje)

Get Time From Movie:

Zaznaczeni tej opcji spowoduje odczytanie czasu filmu z plików .vob. Nie musi ona odpowiadac rzeczywistej długości i należy tą wartość sprawdzić w odtwarzaczu dvd..

(End Credits Options)

SimpleDivX potrafi na 3 sposoby potraktować napisy końcowe w filmie. Można skompreoswać je normalnie (z takim samym bitratem jak film), w ogóle ich nie kompreoswać i nie dołączać do filmu końcowego, albo skompresować je z niższym bitratem (oszczędzając w ten sposób bitrate na sam film).


Zakładka 6: Output


Temp Folder:

Tuatj program zapisze tymczasowe pliki tworzone podczas kompresji.

Output Folder:

Tutaj zostanie zapisany końcowy plik avi.

Split Total File:

Jeśli tworzysz film na więcej niż 1 cdrom program może go samodzielnie podzielić na gotowe części według wskazanej wielkośc części.

Status Information:

Okno to informuje o postępie kompresji filmu i poszczególnych etapach.


TAB 7: Setup


Położenie programów zewnętrznych

Kliknij na przycisk po prawej u góry i powinno pojawić się następujące okno.
Teraz zmień wszytkie ścieżki na tam gdzie zainstalowałeś SimpleDivX. Tutaj możesz wskazać położenie tych programów jeśli masz już je zainstalowane na komputerze, ale pakiet instalcyjny programu zawsze zawiera ich najnowsze wersje stąd najlepiej jest wskazać folder SimpleDivX.