Czech Guide
Translated by: Lagardere , 10-04-2004
For: SimpleDivX 1.34

http://simpledivx.click-now.org/


SimpleDivX má 9 záložek umístěných na horní části okna a každá má číslo a popis. Tento průvodce vás bude provázet po každé záložce v programu.

Jakmile poprvé spustíte "SimpleDivX", zobrazí se vám podobný obrázek jako tento:


Záložka 1: Input

Folder:

Klikněte na malé tlačítko, umístěné napravo a objeví se vám podobné okno, jako spodní obrázek.

Vyberte stejnou složku, kam jste "ripnul" vaše soubory *.vob, použitím ripovacích nástrojů, pak klikněte na 'OK'.

Vob Files:

Pokud používáte v programu smartripper záložku "files", mužete zaškrtnout pole "select all files", jestliže používáte záložku "movie" nebo jiné ripující nástroje, měl byste zaškrtnout pole "select main movie".

Video Information:

Toto pole, vám zdělí všechny náležité informace o obrazu z DVD, které jste si zálohoval.


Záložka 2: Video

Frames/Second (fps)

Zde si můžete vybrat požadovaný výstup počtu snímků za sekundu. Uživatelé systému PAL nastavují 25.000, zatímco uživatelé NTSC si nastavují 23.976 nebo 29.970. SimpleDivX standardně nastaví detekovaný počet snímků ze souboru *.vob.

Enable Video Stream ID checking:

Tato možnost automaticky detekuje ID z vlastní stopy obrazu. (obycejne 0xE0)

Auto-Retrieve Crop And Resizing Info:

Pokud chcete automaticky najít správný poměr a doplnit hodnoty o změně velikosti a ořezání, zaškrtněte pole "Auto-Retrieve cropping resizing info".

Output Format:

Vyberte si výstupní formát, který potřebujete. Je poskytnuto několik nejpopulárnějších rozlišení, ale můžete si vybrat položku 'custom' a zadat si vlastní.

Open VOB Bitstream at LBA

(Pokročilí uživatelé): Zvolte toto, pokud chcete začít dvd film na určitém LBA.

Frames Range:

Zde můžete zadat přesné množství snímků, které chcete zakódovat. Toto se nejvíce používá u zakódování krátkých klipů a jejich prohlížení v přehrávači pro určení kvality.


Advanced Video Settings


Při stisknutí tlačítka "Advanced" se zobrazí vysouvací položky :

Postfilter Quality:

- High , Vyšší kvalita/pomalejší kódování
- Low , Menší kvalita/rychlejší kódování

(pro lepší výsledky, to ponechte na  'High'.)

Reference Quality:

Rozdíl mezi každou položkou je obtížné vysvětlovat, ale můžeme si vyjasnit několik smyšlených představ. Prostě IDCT je používáno pro dekódování kosínusové transformace.
V závislosti na vašem typu procesoru, navrhuji použít následující:
Pentium w/mmx: 16-bit MMX ichen
PentiumII: 32-bit MMX
PentiumIII: 32-bit MMX
PentiumIV: 64-bit FPU
K6-2/3: 16-bit MMX ichen
Athlon/Duron: 32-bit MMX
Athlon XP: 32-bit MMX

Output Mode:

SimpleDivX může vytvořit výstup v ruzných formátech, ale doporučujeme používat yv12, neboť jediné kodeky, které jsou podporovány - jsou DivX / XviD.


Záložka 3: Audio

Create Audio:

Odškrtněte toto pole, pokud nechcete, aby program SimpleDivX vytvořil zvuk do vašeho video souboru.

Enable Audio Stream ID checking:

Pokud je tato položka povolena, můžou být vybrány a převedeny jen zobrazené zvukové stopy. (je doporučeno ponechat tuto možnost zaškrtnutou.)

Extract all AC3 Audio Streams:

To extrahuje všechny zvukové stopy ve filmu.
*POZNÁMKA* Jen zvýrazněné ID zvukové stopy bude připojeno k obrazu.

Audio Stream ID:

Tento seznam zobrazuje všechny zvukové stopy ve filmu. Hlavní zvuk je označen vetšinou 0X80, zatímco ostatní jsou obvykle alternativní jazyky/komentáre/speciální zvuky.

Audio Language:

Jakmile je také zkopírován z DVD soubor *.ifo, tak SimpleDivX vám je schopen přesně sdělit, jaký jazyk vybraná zvuková stopa obsahuje.

Audio bitrate:

Použitelné při rozhodnutí, zda kompresovat zvuk, či ne.

Audio Format:

MP3: Kompresování zvuku do formátu MP3. (jen stereo)
AC3: Ponechání originální kvality zvuku. Muže být zvuk Dolby-Digital Stereo, 5.0 nebo 5.1. Je možné si vybrat 2 nebo 6 kanálu.
OGG: Kompresování zvuku do formátu OGG. (jen stereo)

Audio Compression kbps:

Zde si vyberte kompresi pro zvukovou stopu. Pro MP3 je doporučeno 128 / 160 kbps.
Pokud si vyberete kompresi OGG, zvuková kvalita pri nižších přenosových rychlostech je dobrá, takže pro film na 1 cd si můžete vybrat 64kbps. Normálně vyberte 112 / 160 kbps.
Při výběru zvukového formátu AC3, je možné překompresovat tuto stopu na menší přenosovou rychlost. Ale pro film s 6 kanály je doporučeno vybrat minimálně 256kbps.

Samplerate Conversion

Pro MP3 a OGG, si je možné vybrat vzorkovací frekvenci 48000 nebo 44100khz. Normálně mužete ponechat 48000, ledaže vaše zvuková karta neovládá 48000khz.

Amplify

Zaškrtněte zde, pokud chcete zesílit zvuk o nejaké dB. Je doporučeno zvolit větší hodnotu než 3dB, nebo jinak uslyšíte zastřižení zvuku v hlasitých částech.

Peak level normalize

Pokud je tato možnost povolena, zvuk bude normalizován o 100% (to znamená, že hlasité zvukové cásti budou 100%, to jest, že nebudou zastriženy.)

Peak level normalize [midnight mode]

Pokud je tato možnost povolena, zvuk bude normalizován o 100% a jemnejší části zvuku budou trochu zesíleny.


Záložka 4: Codec1-Pass DivX file:

1-průchodový soubor DivX je vytvořen použitím stálé přenosové rychlosti, což znamená, že každý snímek vašeho filmu má naprosto stejnou přenosovou rychlost.

2-Pass DivX file:

2-průchodový soubor DivX je vytvořen proměnlivou přenosovou rychlostí, což znamená, že scény s velkým pohybem mají větší přenosovou rychlost než scény s nízkou přenosovou rychlostí. Následkem toho je mnohem lepší kvalita než 1-průchodu, ale  2x delší doba pro zpracování.

Do Only First Pass:

SimpleDivX může vytvořit jen první průchod filmu, až je dokončen, můžete se vrátit na tuto záložku a vybrat 'Do Only Second Pass'. To je vhodné, pokud máte jen málo času na práci s počítačem. 2-pass je možný jen u DivX 5.x a XviD.

Advanced Settings

Pokud máte jako kodek vybrán "DivX 5.x", objeví se následující okno :


Pokud máte jako kodek vybrán "XviD", objeví se prozměnu toto okno :

Tyto položky jsou konfigurovatelné :

Global Motion Compensation:

GMC pomáhá pri při zaostřování scén a jejich přibližování.

Quarter Pixel:

Quarter pixel zvyšuje množství makro bloků ve vašem filmu.

Bidirectional Encoding:

Může pomoci pri zvýšení komprese v některých scénách použitím předvídání vpřed a vzad pro snímky.

De-Interlace

Použije funkci de-interlace z kodeku DivX 5.X PRO / XviD.Záložka 5: Compression


(horní obrázek je jen jako příklad)

Get Time From Movie:

Tato vlastnost se dotazuje, zda načíst délku filmu ze souboru *.vob. Bohužel, ne vždy to může být přesné, takže pokud je to špatně, zadejte délku specifikovanou na zadní straně obalu od DVD.

(End Credits Options)

SimpleDivX nabízí tři způsoby - co a jak se závěrečnými titulky.
- můžou být kompresovány normálně (použitím stejné přenosové rychlosti jako u filmu)
- nemusí být obsaženy
- jejich překompresování s nižší rychlostí přenosu (tím získáte vetší přenosovou rychlost pro samotný film).


Záložka 6: Misc


V tuto chvíli jsou zde jen popsány možnosti zpracování titulků.V budoucnu bude přidáno mnohem více možností.

Create subtitles

Zde zaškrtněte, pokud chcete zpracovávat titulky.

Language

Zde si vyberte jazyk titulků, které musí být obsaženy v souborech "*.vob".

Select all languages

Vybráním této možnosti, jednoduše vyberete všechny titulky umístěné na DVD. Klikněte znovu a vyberte 'no language'.

*Poznámka*
Titulky budou vytaženy za pomocí vobsub.dll, tato knihovna vytvoří dva oddělené soubory v koncovém adresáři. Pro zobrazení titulků musíte splnit následující požadavky :
- Ujistěte se, že oba soubory se jmenují stejně jako konečný film. (SimpleDivX by to měl za vás udělat.)
A nyní máte dvě možnosti :
1) Stáhnout si celý balík programu vobsub z : http://www.divx-digest.com/software/vobsub.html , nyní byste měl být schopen vidět titulky při přehrávání v jakémkoliv přehrávači v systému Windows.
2) Stáhěnte si a nainstalujte "Media Player Classic" [doporučeno] z : http://sourceforge.net/projects/guliverkli, tento přehrávač je od stejného autora programu vobsub a již automaticky obsahuje podporu pro titulky.

Movie Container Format

Zde si vyberte výstupní formát souboru filmu. Může to být :
AVI , Toto je standardní formát. Může být použit pro video+mp3 a video+ac3.
OGM , Tento formát je standadně preferován při vytváření formátu filmu video+ogg.
MKV , Toto je nový formát : "Matroska", nový formát 'obalu' filmu. Může být použit pro video+mp3, video+ogg a video+ac3.


Záložka 7: Project

Project Name:

Zadejte jméno filmu, který chcete zpracovat. Zde můžete nastavit jméno projektu jaké chcete,vetšina lidí používá název filmu. Stějne budou i pojmenovány výstupní soubory programu.

Temp Folder:

Zde je uvedeno, kde budou uloženy dočasné soubory obrazu, zvuku a protokolu.

Output Folder:

Zde je uvedeno, kde bude vytvořen kompletní soubor. (může být *.avi nebo soubor *.ogm.)

Overwrite files:

Vyberte, zda chcete automaticky přepsat cílové soubory.

Delete temp-files:

Vyberte, zda chcete automaticky odstranit generované dočasné soubory z SimpleDivX.

Split Total File:

Pokud děláte rip na 2CD, SimpleDivX muže váš soubor rozdělit automaticky.

Normal

V tomto režimu je jen možné provést 1 konverzi. (kompatibilní režim se SimpleDivX 1.1)

Batch Mode

Je vám umožněno provést více konverzí různých filmů při jednom spuštění programu SimpleDivX.


Záložka 8: Output


Shutdown windows

Tato možnost zavře současné okno a vypne počítač. Stiskněte tlačítko Start pro započetí zpracovávání obrazu.

Status Information:

Toto pole vás bude informovat o postupu SimpleDivX.


Záložka 9: Setup

External Program Locations:

Klikněte na malé tlačítko napravo od pole, zobrazené níže.

Nyní můžete změnit všechny čtyri cesty, tam kde se nachází složka SimpleDivX/Tools. Toto je umožněno uživatelům, kteří mají tyto programy někde jinde v počítači. SimpleDivX vždy obsahuje poslední verze těchto programů, proto doporučujeme ponechat tyto cesty tak, jak byly nastaveny při instalaci - DivX/Tools.

Advanced Audio Settings

Pokud proložení avi / ac3 dělá nějaké problémy, změňte zde hodnoty proložení a znovu načtení.

Priority Settings

Zde si mužete zvolit nastavení priorit pro :
- Audio
- Video
- Disk
Poznámka : Nastavení na nejvyšší hodnoty automaticky neznamená, rychlejší zpracování! To jen SimpleDivX dostane více cyklů procesoru.

Language

Zde si vyberte svůj jazyk.